Bất động sản tháng 9 đón hàng loạt chính sách mới

Trong tháng 9 này, nhiều chính sách quan trọng về lĩnh vực xây dựng, đất đai chính thức có hiệu lực.

 

Quản lý chất lượng nhà ở riêng lẻ sẽ đi vào nề nếp

Từ 01/9/2014, Thông tư 10/2014/TT-BXD quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ chính thức có hiệu lực.

Theo đó, khi xây dựng nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng bằng hoặc nhỏ hơn 250 m2, 1 tầng có kết cấu đơn giản tại nông thôn, chủ nhà có thể thi công theo mẫu nhà ở đã được xây dựng; không bắt buộc phải lập bản vẽ thiết kế cụ thể nhưng phải chịu trách nhiệm về chất lượng công trình nhà ở đã xây.

Khi xây dựng nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng lớn hơn 250 m2, từ 3 tầng trở lên, chủ nhà phải thuê nhà thầu khảo sát xây dựng và tổ chức thi công xây dựng có đủ điều kiện năng lực theo quy định. Đối với nhà ở có tổng diện tích sàn nhỏ hơn 250 m2, dưới 3 tầng, chủ nhà có thể tự thực hiện khảo sát xây dựng hoặc tự thi công xây dựng nếu có kinh nghiệm thực hiện công việc tương tự và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng, an toàn và vệ sinh môi trường.

Trường hợp xây nhà ở từ 07 tầng trở lên chủ nhà phải gửi hồ sơ thiết kế đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp của chính quyền địa phương để thẩm tra thiết kế theo quy định.

Được phép ủy quyền phê duyệt kết quả đấu thầu công trình xây dựng

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 09/2014/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Theo Thông tư này, người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư có thể ủy quyền cho Ban quản lý dự án trong trường hợp trực tiếp quản lý dự án hoặc tư vấn quản lý dự án nếu thuê tư vấn quản lý dự án thực hiện một hoặc một số các nội dung như lựa chọn nhà thầu; quản lý chất lượng khảo sát xây dựng và thiết kế xây dựng công trình; quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình; tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng; tổ chức thực hiện bảo hành công trình xây dựng…; trừ nội dung phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2014.

Chung cư từ 5 tầng phải có thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy

Từ ngày 15/9/2014, có 20 loại công trình, dự án phải được cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. Đó là nội dung chính trong nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Cụ thể,những dự án, công trình phải được cơ quan cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy, bao gồm: nhà chung cư cao 5 tầng trở lên; nhà đa năng, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ cao từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên; chợ kiên cố cấp huyện trở lên; chợ khác, trung tâm thương mại, siêu thị có tổng diện tích gian hàng từ 300 m2 hoặc có khối tích từ 1.000 m3 trở lên; gara ô tô có sức chứa từ 5 chỗ trở lên; bệnh viện cấp huyện trở lên; nhà điều dưỡng và các cơ sở y tế khám bệnh, chữa bệnh khác có quy mô từ 21 giường trở lên…

Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai chính thức có hiệu lực

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TNMT đã có Quyết định 1839/QĐ-BTNMT công bố Bộ thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai theo thẩm quyền và theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Bộ TTHC đã bãi bỏ nhiều thủ tục hoặc công việc không cần thiết.

Cụ thể, đã có quy định về nơi nộp hồ sơ và trả kết quả thực hiện TTHC về đất đai đối với từng loại thủ tục. Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông qua bộ phận một cửa theo quy định, việc trả kết quả giải quyết TTHC không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

Số lượng thủ tục cũng giảm đáng kể, tổng số TTHC về đất đai công bố là 41 thủ tục đối với nơi đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp (giảm 30 thủ tục so với bộ thủ tục đã công bố trước đây), 62 thủ tục đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp (giảm 9 thủ tục so với bộ thủ tục công bố trước đây).

Bắt đầu từ 30/8/2014, Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai có hiệu lực.

Theo Cafef.vn